Music & Sound for Raad voor Cultuur – Agenda Cultuur, 2017 – 2020 en verder